En ændring i vores mindset, kan lede mod bæredygtighed

af | dec 14, 2021 | Samfund

Vores mindset sætter rammen for vores tænkning og bestemmer derfor vores handlinger og adfærd. Det synspunkt, vi har på bæredygtighed, har sammenhæng med, hvordan vi håndterer et bæredygtigt miljø og fremtiden.

Hvordan kan Covid-19 pandemien være en katalysator for forandring?

Meget peger på at Covid-19 pandemien har fået os til at indse vigtigheden af ​​forholdet mellem mennesker og natur, og behovet for at dette er i balance.

Der er en grundlæggende forskel på de to aspekter, da mennesker har ubegrænsede behov, dog individuelt for hvert menneske, mens vores jord har en begrænset kapacitet til at tilfredsstille disse behov. Pandemien er en af ​​mange naturlige advarsler om, at det menneskelige pres på planeten er alvorligt stigende. Det er sund fornuft, at genbruge eller omdanne et spildprodukt til et anvendelig formål, fremfor at bruge af de kostbare ressourcer som med tiden løber tør.

Denne advarsel kan dog vendes til en mulighed for et globalt skift i retning af en mere balanceret økonomi drevet af bæredygtig produktion og forbrug.

Pandemien kan være medvirkende til en ændret forbrugeradfærd, social forandring og give anledning til at bygge fremtiden mere bæredygtigt. Ligeledes må vi ændre vores produktion og forbrugsmønstre til at være mere bæredygtig.

Ansvarlig produktion og forbrug

Vi har tidligere nævnt (se tidligere blogindlæg) FN’s verdensmål nummer 12, som omhandler ansvarlig produktion og forbrug. Forbrug og produktion, de to hovedpunkter kan desværre ofte være ledsaget af miljøforringelse, som bringer vores egen fremtidige udvikling i fare.

Der er mange tegn – og pandemien er et af de store – på, at forandring nu og her er mere end nødvendigt. Fremskrivninger af den globale befolkningstilvækst viser en mulig stigning på op til 9,7 milliarder i år 2050. Hvis vi ikke ændrer vores levevis, ville vi få brug for tre planeter mere til at levere alle de nødvendige ressourcer. Man kunne håbe at alle ville tænke over hvad de kan gøre og ændre deres mindset. Dette med henblik på at der stadig er åndehuller på jorden og levesteder uden for meget forurening i fremtiden.

RePot – et skridt i den rigtige retning

Vi så en stor mulighed for at bidrage med positive forandringer inden for gartneribranchen. I øjeblikket er denne industri domineret af plastikpotter, som har en negativ indvirkning på miljøet. Derfor trådte vi ind i branchen, med henblik på at lave en positiv forandring i produktionsleddet. Vores potter er lavet af forskellige restmaterialer, som er 100% naturlige og bio nedbrydelige. Sættes potten ud i jorden nedbrydes den naturlig og formulder uden at efterlade skadelige stoffer. Så produktet er komposterbart, og dermed ender RePot ikke som et affaldsproblem, tværtimod bringer den liv i slutningen af ​​sin livscyklus. I øjeblikket er der 10 % rabat på RePot, hvor du kan få fire forskellige slags økologiske krydderurters med til at starte dit eget planteprojekt. Der er i øvrigt gratis fragt, uanset hvilken mængde du køber.