Om RePot

Vores mål

RePot bestræber sig på, at erstatte den almene plastik-gropotte, som findes i gartneribranchen, på en alternativ og bæredygtig måde. Når du køber en plante i dag, kommer den automatisk i en plastik-gropotte.

Forbrugerne kan desuden bruge RePot i hjemmet, da den med en underskål er vandtæt, og vi erstatter dermed yderligere lerkrukken. Dette betyder, at CO2 både spares i gartneribranchen og yderligere ved erstatningen af lerkrukker hos forbrugerne. Valuepotten af nedbrydeligt materiale er ligeledes kompostérbar. Dette betyder også, at planten kan plantes direkte ud i haven med den nedbrydelige potte på.

Det unikke ved RePot

BÆREDYGTIGHED

Vores potte består af organiske materialer, der er naturligt nedbrydelige.

DESIGN & FUNKTIONALITET

Vores potte har et tidløst design og en kombineret funktionalitet. Den fungerer både som udplantningspotte og også som potteskjuler med en tilhørende underskål.

MEGET MERE END EN POTTE

Vores værdier danner grundlag for en potte, der kan mere end den traditionelle potte. Desuden er hele grundlaget bygget op omkring tre af FN’s verdensmål, som alle understøtter en grønnere fremtid for planeten og os.

Mesterskaberne i entrepreneurship

1. plads - De regionale mesterskaber

2. plads - Danmarks mesterskaberne

Innovationsprisen 2020

2. plads

Days of Impact

1. plads - Herning

2. plads - National

FN’s verdensmål

RePot arbejder ikke kun med ét af FN´s 17 verdensmål, med med tre.

Først det 9. verdensmål, som understøtter en robust infrastruktur og en bæredygtig fremtid i industrialiseringen inden for EU gennem innovation. Dernæst det 12. verdensmål, der understøtter ansvarligt forbrug og produktion, og til sidst det 13. verdensmål, som går ud på at have fokus på klimaforandringerne, der kan sætte stort aftryk på planeten.

Industri, Innovation og Infrastruktur

“Bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation.”
– FN’S VERDENSMÅL

Ansvarligt forbrug og produktion

“Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer.”
– FN’S VERDENSMÅL

Klimaindsats

“Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser.”
– FN’S VERDENSMÅL