Skadeligt insekt fundet i plante

af | okt 31, 2022 | Samfund

Der er blevet opdaget en skadelig bille på dansk jord – en som vi normalt ikke ser her. Landbrugsstyrelsen opfordrer til, at danskerne holder øje med om de ser flere af samme slags. Der er tale om en skadelig barkbille fra Coccotrypes-slægten.

Billen blev opdaget på et dansk gartneri i en bonzai laurbærfigenplante. Voksne individer af billen (Coccotrypes sp.) er cirka 2 millimeter lange, cylindriske brune biller, mens laverne er benløse og hvide.

Undersøg din plante

Hvis du har købt en bonzai laurbærfigenplante, også kaldet microcarpa ginseng, i år frem til juni med plantepas koden DK-50060, bør du tjekke planten for synlige symptomer og underrette Landbrugsstyrelsen. Hvis du oplever tegn på Coccotrypes billen, har du pligt til at anmelde det, fordi der kan være tale om en alvorlig plantesygdom.

Udover at underrette Landbrugsstyrelsen, bør du også bortskaffe planten, således risikoen for smitte minimeres. Når du skiller dig af med planten, bør du lægge planten i en pose der kan lukkes tæt. Herefter skal den i restaffald, så den kommer til forbrænding.

Kan være i hele landet

Bonzaitræet, hvor billen var i, kom fra Kina og det sælges i hele landet. Billen kan gøre alvorlig skade på planter, derfor har den status som en karantæneskadegører.

Hvad er en karantæneskadegører?

‘Karantæneskadegørere’ er særligt skadelige insekter, bakterier, svampe og virusser, som ikke tidligere er opdaget eller findes meget begrænset i EU. Det er en realitet, at myndighederne har pligt til at udrydde dem, da de kan medføre store tab i planteproduktionen samt skade landskabet og naturen. Heldigvis har vi i EU fælles regler for import og produktion af planter. Dertil overvåges naturen løbende for karantæneskadegørere. Dette er med henblik på, at undgå indslæbning og spredning af karantæneskadegørere. Hvis skaden alligevel sker, er det vigtigt at opdage dem, inden de etablerer sig i vores afgrøder eller natur. Den store globale handel samt rejser spreder karantæneskadegørerne i stigende grad. Det vil sige, at der er god grund til at hjælpe med at holde øje med dem. Faktisk er det ofte borgere, der opdager og anmelder karantæneskadegørere i EU.

Essentielt at opspore dem

Det danske klima er for koldt til, at billen egentlig kan overleve i naturen. Alligevel er det vigtigt at opspore billerne, for at undgå spredning til for eksempel væksthuse. Samtidig skal vi sørge for, at billen ikke kommer til andre lande.

Styrelsen oplyser, at det alligevel er vigtigt at opspore dem for at undgå spredning til for eksempel indendørs væksthuse – og for at sikre, at billen ikke bevæger sig til andre lande. Der opfordres derfor til at se efter billen i træer med døde grene eller væltede træer.

Hvis du har puttet dit bonzaitræ ned i RePotten, opfordrer vi derfor til at tjekke efter billen.