Cirkulær økonomi og restmaterialer

af | jun 25, 2022 | Viden

I takt med at verdens befolkning og verdensøkonomien vokser, vokser efterspørgslen af ressourcer. Ofte bruges ressourcerne på en måde, hvor de ender i forbrændingen og som CO2 i atmosfæren, der bidrager til en drivhuseffekt. Dette gør vores planet varmere og sværere at bo på. Andre gange ender det som affald, der blandt andet hober sig op i verdenshavene, som ødelægger økosystemer. Hvordan kan for eksempel cirkulær økonomi afhjælpe dette?

Fra køb-og-smid-væk-kultur til forbrug med respekt for jordens ressourcer

Det er køb-og-smid-væk-kulturen, der er den store synder, når vi taler overforbrug af jordens ressourcer – også kaldet lineær økonomi. I et land som Danmark er man meget bevidst omkring bæredygtighed, men alligevel har den gennemsnitlige dansker allerede brugt sin del af jordens ressourcer. Det er den mængde ressourcer, som jorden kan nå at regenerere på et år. 

Fra lineær til cirkulær økonomi

Cirkulær økonomi bryder med idéen om en lineær værdikæde, som starter med udvinding af ressourcer og ender som affald. Det gælder om at holde materialer og produkter i kredsløb med den højest mulige værdi længst muligt. Det kan man gøre ved at genanvende ressourcer, som ellers ville være endt som affald, så de kan indgå i produktionen igen og på den måde gå 1-2 skridt tilbage i værdikæden. Alternativt kan restprodukter indgå i helt nye kredsløb. Det er dét princip RePot er udviklet ud fra.I RePot gentænker vi den traditionelle lineære værdikæde ved at udnytte de ressourcer, som i forvejen ville ende som affald. På den måde erstatter vi engangsplastik i gartnerierne med bionedbrydelige restprodukter fra industrien eller for eksempel græs fra den lokale fodboldklub. Vores mål er at erstatte alle plastikgropotter i de Danske gartnerier. Det vil sige 280+ mio gropotter årligt.

Fire overordnede tilgange til recirkulation

Langvarig cirkulation: Hvis et produkt kan cirkulere længe, vil det være en fordel. Det kan være hvis produktet for eksempel er langtidsholdbart, eller hvis man i form af vedligeholdelse og udskiftning af reservedele kan forlænge holdbarheden. Eller ved reproduktion i samme produktlinje.

Den nære cirkel: Anser man et produkt, kigges der her på hvor meget der skal til for at ændre og forarbejde et produkt. Jo mindre, der skal til, det vil sige jo færre ressourcer (for eksempel energi, vand og arbejdskraft) skal der bruges til det.

Gentagen genanvendelse: En måde at forlænge levetiden for et materiale, er at genanvende det til nye produkter flere gange. Et materiale kan forlænge levetiden ved at blive genanvendt til nye produkter flere gange.

Rene cirkler: I forhold til råstoffer, såsom metal, kan man ved at bevare kvaliteten og renhed bedre udnytte det. På den måde kan det indgå i flere forskellige sammenhænge end hvis det er overfladebehandlet, forarbejdet og lignende. Et rent råstof har ofte højere (og stigende) værdi.

Genanvendelse og symbioser

Noget kan være affald for én virksomhed, men rent faktisk brugbart for en anden og på den måde indgår de i en form for symbiose. Restaffald fra en virksomhed kan således bruges til at lave for eksempel et nyt produkt, såsom RePotten. Til at producere potten anvendes der netop restmaterialer, hvilket som tidligere nævnt, for eksempel kan være tørret græs eller plante affald. Vi vægter det højt, at producere RePotten på den mest skånsomme måde for miljøet, hvor der anvendes mindst muligt energi. Med henblik på at minimere CO2 forbruget når det kommer til transport, producerer vi lokalt i Danmark. Tænk bare hvor meget CO2 det ville koste at fragterne RePotterne fra asien, som ellers er populært til produktion. Det miljøvenlige aspekt er tænkt ind i alle kanter af RePot’s forretningsmodel.

Vugge til vugge

Når man taler om “vugge til vugge”, drejer det sig om et designkoncept, hvor et produkt indgår i tekniske eller biologiske kredsløb, som skaber værdi både for økonomi, miljø og mennesker. Konceptet bygger på et modsvar i forhold til blot at minimere de negative effekter på miljøet ved at svine mindre eller spare på ressourcerne. Selv om det er et skridt i den rigtige retning, kan man tale om at minimering stadig ikke er nok. Vugge til vugge ønsker en verden, hvor produktion og forbrug faktisk har en positiv effekt på både miljø, mennesker og økonomi. På den måde vil vi være til gavn for planeten, uden et behov for at ændre forbrug og velfærd.