Nyt udvidet producentansvar

af | feb 28, 2022 | Samfund

I gartneribranchen anvendes der hvert år mange millioner plastikgropotter blot i de danske gartnerier. I EU findes der allerede udvidet producentansvar på blandt andet biler, batterier og engangsemballager til drikkevarer. Der er tale, om at der i de kommende år yderligere vil blive indført udvidet producentansvar på emballage og engangsplast, hvilket kan påvirke gartneribranchen.

Hvad betyder udvidet producentansvar?

Udvidet producentansvar er i relation til ”forureneren-betaler-princippet”, hvilket i EU, står i Maastricht Traktaten. Det anses som værende et økonomisk princip, hvor man som virksomhed er ansvarlig for egen forurening. I et sådant producentansvars system får virksomheder blandt andet ansvar for at indsamle og genanvende de produkter, de sætter på markedet. Det vil sige, at virksomhederne er de ansvarlige for affaldshåndteringen. Dette kan medvirke til at virksomhederne får produkter, som er mere miljøvenlige. Yderligere kan det skabe et incitament, for at virksomhederne skal have et mere effektivt affaldssystem.

Miljøvenlige produkter

Der er flere områder man kan fokusere på, når det kommer til at have mere miljøvenlige produkter. Det kan for eksempel være at man skifter til et produkt der i mindre grad indeholder kemikalier, der er problematiske for miljøet og mennesker. Derudover kan man også få produkter, der let kan skilles ad, repareres og således muliggøres det, at produkter og materialer kan få nyt liv. Begge dele gør det lettere at genbruge produkterne eller genanvende materialerne i produkterne.

Ny lovgivning på vej

Der er allerede krav om udvidet producentansvar i EU, der omfatter elektronik, batterier og biler, og udvidet producentansvar på emballage er på vej. Et produkt som er underlagt et udvidet producentansvar, har restriktioner. Disse restriktioner omhandler, at producenterne bag produkterne betaler de omkostninger, der er knyttet til den miljømæssige håndtering samt bortskaffelse af produkter.

Hver virksomhed pålægges således et ansvar svarende til virksomhedens markedsandel indenfor produktkategorien. Det vil sige, at virksomheder med store markedsandele skal betale en større del af omkostningerne til bortskaffelse af affald end dem med små markedsandele.

Udvidet producentansvar i Danmark

I Danmark er det Dansk Producentansvarssystem (DPA), som står for producentansvaret. DPA er etableret af en lang række brancheforeninger. Indsamling af affald fra husholdningerne står kommunerne for, hvorefter det er virksomhederne, ofte via kollektivordninger, for de omfattede brancher, der går sammen om at løfte opgaven. De overtager håndteringen af det indsamlede affald. Nogle virksomheder har valgt selv at stå for håndtering af det indsamlede

Udvidet producentansvar på emballage

Udvidet producentansvar på emballage gør vedkommende der har påsat emballagen ansvarlig, for deres produkter (emballagen), når produkterne bliver til affald. Det vil sige at de skal altså betale for indsamling og håndtering af emballageaffaldet. Formålet er at få virksomheder og producenter til at bruge og importere emballage med miljørigtigt design. Her er RePot et skridt i den rigtige retning fordi potten er lavet af restmaterialer og er bionedbrydelig. Det vil sige at den naturligt kan nedbrydes i naturen og plantes ned i jorden uden dårlig samvittighed.

Engangsplast-direktivet

 Man ser desværre ofte plastikgropotter flyde ude i naturen på strande og i verdenshave, hvor de er til skade for miljø, mennesker og dyr, dette kan for eksempel være fordi, forbrugeren ikke har noget at bruge plastikgropotten til. Med RePot’s flotte design kan man lade potten sidde på planten, hvor den pynter fint som potteskjuler og kan stå i for eksempel stuen. Med to forskellige farver potter (hvid og brun) kan du vælge mellem et lyst og et mørkere design.
Engangsplast-direktivet indeholder en række krav, blandt andet om mærkning, udvidet producentansvar og forbud mod en række produkter. Der stilles blandt andet krav om, at låg på plastprodukter skal sidde fast på flasker og kartoner, så plastiklågene ikke ender som henkastet affald.