Højere klimaafgifter til virksomheder

af | jan 27, 2021 | Samfund

CO2 reducering på 70 %

I 2019 blev det fastlagt af et bredt flertal i det danske Folketing, at Danmark skal reducere sin CO2 udledning med 70 % i 2030. Dette er sammenlignet med år 1990. Yderligere blev det vedtaget at Danmark i 2050 skal være CO2 neutralt.

Sidste år på Dansk Erhvervs årsdag udtalte Mette Frederiksen: “Det kan kun lade sig gøre, hvis vi tør tro på, at teknologien er med til at finde svarene for os. Gør vi ikke det, bliver det kun højere afgifter. Og det er ikke svaret. Det er ikke svaret i dag, og det er ikke svaret om fem år eller om ti år. Det er ny teknologi, og det er innovation.” 
Mette Frederiksens udtalelse tyder på, at løsningen på det høje CO2 udslip ikke kan findes i højere klimaafgifter til virksomhederne. Derimod sætter hun sin lid til nye innovative virksomheder, der udvikler grønne teknologier. Dette kræver at de danske virksomheder får idéer til nye teknologier, der kan reducere landbrugets og transportens CO2 udledning. Målet har deadline i år 2030 og drivhusgassen skal altså reduceres med 70 %. På nuværende tidspunkt udleder landbruget og transporten omkring 12 millioner tons CO2-ækvivalenter, og dette mener Mette skal reduceres uden yderligere omkostninger.

Grønne iværksættere er uenige

Mindst 69 grønne iværksættere har erklæret sig uenige i Mettes påstand. De grønne iværksættere påskønner politikkernes og befolknings tillid til at løse problemet, men iværksætterne mener der skal mere til. Set i lyset af problemets omfang og den deadline der er sat, mener iværksætterne ikke at de alene kan påtage sig opgaven. Opgaven går på at finde en erstatning for de klimabelastede teknologier der anvendes idag via opfindelse af en ny teknologi, der nu i 2021 endnu er ukendt. At dette skal kunne erstatte den kendte teknologi indenfor ni år, finder de urealistisk.
Hertil kan det idag mere eller mindre altid bedre betale sig rent økonomisk, at producere og købe “sort”, fremfor grønt. Så længe det er billigere at udlede drivhusgasser, vil det fortsat være en vane.

Klimaafgift til de danske virksomheder

En god løsning for planeten vil næppe være at lade de mest forurenende virksomheder flytte til udlandet, for at reducere udledningen, for dette vil hverken økonomien eller klimaet nyde godt af. Dette er på trods af at import ikke tæller i det danske reduktionsmål. De grønne virksomheder forslår derimod en klimaafgift til virksomhederne. Hvis der blev indført en klimaafgift eller “CO2 beskatning” om man vil, betyder det at forureneren skal betale. En sådan løsning vil medvirke til bedre vilkår for de grønne iværksætterne, der fra start af har haft et fokus på Greentech løsninger. Ved at fastsætte en højere klimaafgift, vil både de grønne virksomheder og planeten gå en lysere fremtid i møde.

Grøn virksomhed

Vores produkt og hele vores virksomhed har fokus på det grønne. Da virksomheden startede var alle founders enige om at virksomheden skulle have fokus på verdensmål. Idag arbejder vi med det 9., 12., og 13. af FN’s verdensmål.
Vi sætter en ære i at gøre noget godt for planeten, og selv om det for os hovedsagligt drejer sig om erstatning af plastik, er det et skridt i den rigtige retning. Det handler om at starte et sted, hvor man har midlerne til at gøre en forskel – derfor arbejder vi for at gøre gartneribranchen grønnere, et skridt ad gangen.
Der bliver hvert år produceret og brugt mange millioner plastikpotter til gartneribranchen, som udleder enorme mængder CO2. Dette vil vi lave om på med vores 100 % organiske og mere CO2 venlige potte. RePot erstatter både produktionspotten, der bliver brugt i gartnerierne, men ligeledes også potteskjuleren i hjemmet. Materialet er vandtæt, og det kræver blot at du køber en underskål, der kan stilles under potten.
Vi mener at CO2 reduktionsmålet, er et fælles mål, og ved at støtte RePot kan du gøre en forskel for klimaet og planeten.

Gå tilbage til Blog, for at læse flere indlæg.