RePot lever op til hele 3 af verdensmålene

RePot lever ikke kun op til ét af FN´s 17 verdensmål, tværtimod lever vi op til tre.

Først det 9. verdensmål, som understøtter en robust infrastruktur og en bæredygtig fremtid i industrialiseringen inden for EU gennem innovation. Dernæst det 12. verdensmål, der understøtter ansvarligt forbrug og produktion, og til sidst det 13. verdensmål, som går ud på at have fokus på klimaforandringerne, der kan sætte stort aftryk på planeten.

Industri, Innovation og Infrastruktur

"Bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation."
- FN'S VERDENSMÅL

Ansvarligt forbrug og produktion

"Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer."
- FN'S VERDENSMÅL

Klimaindsats

"Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser."
- FN'S VERDENSMÅL